Temel Dini Bilgiler 1. Ünite Sorularının Cevapları

A.     Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.      İnsanın inanmasında etkili olan faktörler nelerdir? Açıklayınız.

C.: İnsan her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder. Bu sığınma ve güvenme duygusu din ile karşılanır. İnsanın akıllı ve düşünebilir olması; iyiyi kötüden ayırabilmesi onu dine muhatap kılar.

2.      Din alanı bakımından hangi unsurları içerir? Sıralayınız.

C.:       - Dinler bir ilah anlayışı, ilahi dinlerse bir olan bir Allah inancı temeline dayanır.

            - Kitap ve peygamberler dinin öne çıkan sembolleridir.

            - Ahiret inancı belirgindir.

            - Gerek dünyada ve gerekse ahrette mutluluk vaadi yer alır.

3.      İnanmanın çeşitli belirtilerinin olmasının nedenlerini belirtiniz.

C.: İnsan, günlük hayatında karşılaştığı yalnızlık, çaresizlik, korku, üzüntü, musibet ve felaketler karşısında yegane teselli kaynağı olarak dini görür. İlahi vahye kulak vermeyen bireyler bu ihtiyaçlarının sonucunu kendileri oluşturmaya başlarlar. Oluşan kolektif şuur vahiy harici dinleri oluşturur.

4.      Tevhid inancının belirgin nitelikleri nelerdir? Açıklayınız.

C.:       - Kainatı ve içindeki her şeyi yaratan Allah’tır.

            - Allah mutlak güç ve kudret sahibidir.

            - sonsuz bilgisiyle evrendeki her şeye hükmeder.

            - Allah her şeyi işiten, gören, başlangıcı ve sonu olmayandır.

            - Allah sonsuz merhamet sahibidir ve kullarını sevmektedir.

5.      Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyeti tanrı inançları bakımından karşılaştırınız.

C.: İslam dininde Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur. O herkesin, her şeyin rabbidir. Yahudiler Allah’a milli bir özellik kazandırmışlar, Hıristiyanlık ise üçleme yani baba oğul kutsal ruh anlayışıyla ilah anlayışını bozmuşlardır.

6.      İslam Dininin Temel Özellikleri nelerdir?

C.: Kitabınızın 27. Sayfasındaki kutuyu ezberleyip anlamaya çalışınız.

 

B.     Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1.      Aşağıdaki inanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır?

c.Tektanrıcılık

2.      Aşağıdakilerden hangisi Tek tanrı inancıyla bağdaşmaz?

b. Tanrının varlığı bilinemez.

3.      Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden biri değildir?

e. ölen insanın ruhu bir başka bedende tekrar doğar.

 

C. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri doldurunuz.

1. Akıllı

2. Müşrik

3. Karma

4. Agnostisizm

5. Kur’an-ı Kerim/Kadir

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !